బృందావన్ కారిడార్ వద్దు… పీఎం మోడీ, సీఎం యోగీకి రక్తంతో లేఖలు…

వారణాసిలో ఏర్పాటు చేసిన విధంగా బృందావన్ లో కారిడార్ ను ఏర్పాటు చేయడాన్ని స్థానికులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. కారిడార్ ను ఏర్పాటు చేస్తే వ్యాపారాలు, ఇండ్లు దెబ్బతింటాయని అన్నారు. ఇందుకు నిరసనగా పీఎం మోడీకి, సీఎం యోగీకి రక్తంతో 108మంది లెటర్లు రాశారు. … Read More