స్నేహితులతో కలిసి మందుతాగుతున్నడు… అంతలోనే అక్కడికి పులి వచ్చి..!

స్నేహితులతో సరదాగా మందుతాగాలనుకున్నడో వ్యక్తి. ఇంతలోనే పులి రూపంలో మృత్యువు అతన్ని పలకరించింది. ఉత్తరాఖండ్ రిషికేశ్ ఖతారి గ్రామానికి చెందిన నఫీస్ అనే వ్యక్తి, అతని ఊరి సమీపంలో ఉన్న చెరువు కట్టపై కూర్చుని అతని స్నేహితులతో కలిసి మందు తాగుతున్నాడు. … Read More